Koordynator ds. dostępności w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim:

Renata Skrzypczak-Piotrowska

tel. (62) 736-51-39