W poniedziałek 22.04.2024r. w naszej poradni odbyły się warsztaty na temat "Wybrane techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym". W spotkaniu uczestniczyli rodzice oraz nauczyciele z przedszkoli i szkół pracujący z dziećmi i młodzieżą z mutyzmem wybiórczym. Główna prowadząca warsztaty pani Elżbieta Szczepaniak - nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim - dokonała charakterystyki zaburzenia, następnie  przedstawiła podstawowe techniki/metody terapeutyczne stosowane w pracy z osobami z mutyzmem wybiórczym tj. metodę małych kroków ,,sliding in”, metodę ,,od chóru do solo”, technikę trójkąta, technikę 5 sekund, modelowanie mowy ,,shaping”. Pracownicy poradni - Marta Rowińska-Pietrakowska, Danuta Nowak - omówili możliwości organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym. Zainteresowanym rodzicom, nauczycielom udzielali indywidualnych porad. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe. Warsztaty poprzedziło wystąpienie pani Doroty Oleszczuk i Małgorzaty Sibińskiej z PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w Ostrowie Wielkopolskim, które przedstawiły ofertę książnicy.